Communicatieadviseur Arbeidsmarkt

Amsterdam, Nederland
Vacature is vervallen
24 dagen geleden Vast
Deeltijd
Categorie: Overig
Branche: Rijksoverheid
Uren per week: 24
Ervaring: Ervaren (Niet Leidinggevend), 3 ervaringsjaren
Opleidingsniveau: Bachelor's Degree
Periode: 25-05-2019 - 26-05-2019
Organisatie

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat we hiervoor continu op zoek zijn naar de beste mensen. Dat werven gebeurt via het Vacatureloket. Het Vacatureloket is de ingang voor de vraag naar personele capaciteit. Onze recruiters en backoffice verlenen advies en service rondom het

wervingsproces en vacatureteksten. Hierbij werken we nauw samen met alle onderdelen van de gemeente, waaronder het mobiliteitscentrum, arbeidscommunicatie en het stagebureau.Functiebeschrijving

De juiste medewerker op de juiste plek, een goede candidate experience en elke dag bouwen aan ons werkgeversmerk. Dat is de ambitie van de gemeente Amsterdam en jij draagt hier als Adviseur Arbeidsmarktcommunicatie binnen het ons Carrierecentrum actief aan bij en draagt zorg voor de implementatie van arbeidsmarktcommunicatieadviezen en het opstellen van een jaarplan.

Werkzaamheden

In 2018 zijn de teams van het Mobiliteitscentrum, Stagebureau en Vacatureloket gaan samenwerken in de afdeling Carrièrecentrum (i.o). In 2019 worden de teams formeel samengevoegd en gaat ook team Algemeen Werkgeverschap onderdeel uitmaken van het Carrièrecentrum. Vanuit het Carrièrecentrum gaan wij onze expertise bundelen om integraal invulling te kunnen gaan geven aan het ondersteunen en adviseren van managers, medewerkers en P&O collega's bij vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit, arbeidsmarktcommunicatie, vacature-invulling en talentmanagement. Vanuit het Carrièrecentrum opereren wij als strategisch partner en expert waar het gaat om mobiliteitsvraagstukken, op organisatiebreed niveau, voor afdelingen, teams en individuele collega's.

Ten aanzien van de discipline arbeidsmarktcommunicatie als onderdeel van het Carrièrecentrum is er een advies geformuleerd dat bestaat uit een drietal elementen. Het verankeren van arbeidsmarktcommunicatie in het beleid van de gemeente Amsterdam op organisatiebreed niveau, het inzetten van doelgroepgericht werven en het ondersteunen bij de arbeidsmarktcommunicatie ten aanzien van arbeidsmobiliteit. Deze adviezen willen wij voor eind 2019 implementeren. Dit betekent dat er afstemming moet komen tussen de betrokken medewerkers van directie PO, bureau PO en het communicatiebureau over de hernieuwde werkwijze. Er moeten richtlijnen worden opgesteld over de verantwoordelijkheden van de genoemde directie en bureaus en een en ander moet worden afgestemd met het lijnmanagement. Dit alles in samenwerking met de andere teams van het Carrièrecentrum; met name het vacatureloket en het team mobiliteit.

Daarbij moet een aanzet worden gemaakt om doelgroepgericht te gaan werven en moet er een plan van aanpak komen ten aanzien van de inzet van arbeidsmarktcommunicatie ten behoeve van een mobiliteitspool. Ook zijn er een aantal concrete taken (quick wins), die in gang moeten worden gezet om arbeidsmarktcommunicatie te professionaliseren.

Het uiteindelijke doel is het oprichten/inrichten van arbeidsmarktcommunicatie als onderdeel van het Carrière centrum dat centraal arbeidsmarktcommunicatietaken gaat uitvoeren voor de gemeente Amsterdam:

1) De uitvoering van employer branding activiteiten

2) Het uitvoeren van wervingsactiviteiten gericht op schaarse doelgroepen

3) Het samenwerken met het team mobiliteit en de trainee en stagepool om elkaar daar waar mogelijk te ondersteunen/versterken.Arbeidsvoorwaarden

Alles is bespreekbaarFunctie-eisen

- Je beschikt minimaal over een Afgeronde HBO opleiding marketing communicatie. Dit is duidelijk aantoonbaar in het cv;

- Je bent in het bezit van een erkende SRM B diploma;

- Je hebt een SRM Marketing Communicatie B opleiding;

- Je hebt in de afgelopen 3 jaar tenminste 2 jaar ervaring in arbeidsmarktcommunicatie bij een G4 gemeente en/of Rijksoverheid;

- Je hebt ruime meer jarige ervaring in grootte complexe ( non) profit organisaties (minimaal 500 fte). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;

- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met employer branding;

- Je hebt aantoonbare ervaring met (innovatieve) wervings- en sourcingsmiddelen, waaronder de Recruiter Seat en Pipelinebuilder. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;

- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectleider;

- Je hebt ervaring als lijn manager;

- Je hebt recente ervaring in het opzetten van een Corporate vacaturewebsite (niet langer dan 3 jaar geleden). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv;.

- Je hebt ervaring in het maken en verdedigen van strategische adviezen voor het hoger management binnen een G4 gemeente;

- Je hebt ervaring als projectmanager;

Competenties

- Politieke en/of bestuurlijke sensitiviteit;

- Creatief;

- Zelfstartend;

- Zelfsturend;

- Resultaatgericht.Meer informatie

Share
Ontvang soortgelijke vacatures per e-mail
Je kan je op ieder moment weer afmelden
Van Boheemen Consultancy BV
Loosduinsekade 536, 2571 CP Den Haag, Nederland
15 openstaande vacatures
Vergelijkbare vacatures