Ontwikkelaar van Leiderschapsprogramma

Nijmegen, Nederland
Solliciteer
5 dagen geleden
Categorie: Overig
Branche: Rijksoverheid
Uren per week: 16
Dienstverband: Vast Deeltijd

meer
Ervaring: Ervaren (Niet Leidinggevend), 0 ervaringsjaren
Opleidingsniveau: Bachelor's Degree
Periode: 13-06-2019 - 12-08-2019
Organisatie
FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

We hebben binnen gemeente Nijmegen in april een programma organisatieontwikkeling vastgesteld. Het document 'Een mooie organisatie voor Nijmegen' bestaat uit twee delen. Eerst het grotere verhaal over aanleiding en ambitie en dan het actieprogramma 2019-2021. De acties waarmee we aan de slag gaan zijn ondergebracht in vijf sporen.

We zijn nu gestart met het spoor 3: 'Ontwikkelen van Leiderschap'. In het document 'Visie op leiderschap in een netwerkorganisatie' zijn onze uitgangspunten opgenomen. We nodigen kandidaten uit om met ons mee te denken over dit thema en samen met ons een inspirerend programma te maken voor de leidinggevenden en medewerkers in onze organisatie.

Verantwoordelijkheden

U wordt gevraagd om een programma samen te stellen voor het thema Leiderschap dat aansluit bij het organisatieontwikkelingsprogramma en de vastgestelde visie op leiderschap in een netwerkorganisatie. De gemeentelijke organisatie in zijn algemeenheid en de Nijmeegse context in het bijzonder vormen daarbij het kader.

De planning is dat het programma na de zomer van start kan gaan.Arbeidsvoorwaarden

In overlegFunctie-eisen
  • Geef op maximaal 2 pagina's A4 uw visie op het thema leiderschap in een netwerkorganisatie. De context wordt daarbij gevormd door de gemeentelijke organisatie en Nijmegen specifiek. Uw visie zal worden beoordeeld op aansluiting en bijdrage aan de verdere gewenste organisatieontwikkeling, toepasbaarheid op verschillende niveaus en houdbaarheid op de langere termijn.
  • Geef op maximaal 2 pagina's A4 een indruk van uw aanpak en werkwijze bij de ontwikkeling en opzet van een leiderschapstraject waarbij Nijmegen uiteraard weer de context is. Uw concept zal beoordeeld worden op de elementen aansluiting bij de verstrekte context, inspirerende werking en de concreetheid van de aanpak.
  • U heeft actuele ervaring (sinds 2015) met leiderschapstrajecten bij grote organisaties (meer dan 500 medewerkers) in de publieke sector.
  • U beschikt aantoonbaar over een passend en inzetbaar netwerk ter ondersteuning van de verdere vormgeving en organisatie van het leiderschapstraject.Meer informatie

Share
Ontvang soortgelijke vacatures per e-mail
Je kan je op ieder moment weer afmelden
Vragen? Neem dan contact op met mij
Nigel Nagtzaam
Lebretweg 1, 6861 ZV Oosterbeek, Nederland
146 openstaande vacatures