The School Factory

Marotplan 90, 2728 EZ Zoetermeer, Nederland
34 openstaande vacatures

Bedrijfsinformatie
The School Factory


Een krachtig netwerk
Specialist in speciaal onderwijs
The School Factory is een kennis- en expertisenetwerk voor het speciaal onderwijs.

The School Factory ondersteunt en adviseert organisaties op de volgende terreinen:

•Projectmanagement & Conceptontwikkeling
•Coaching & Training
•Onderzoek & Analyse
•Werving & Selectie en Interim Management

Waar staat The School Factory voor:
Veranderingen in het onderwijs vragen om deskundigen die snel en accuraat vernieuwingen kunnen entameren.
  • The School Factory heeft deze deskundigheid in huis of beschikbaar in haar netwerk. The School Factory
Maak het verschil

Onderwijskundig advies op MAAT.
  • Loopbaanbegeleiding, onderwijskundig advies en professionele begeleiding bij onderwijskundige (veranderings) trajecten.
  • Scholing op maat
  • Ontwerpen van maatwerktrajecten
  • Deskundigheidsbevordering
  • Geven van workshops:
  • Workshops, begeleiding en invoering Passend Onderwijs
  • Workshops competentiemanagement

Recent toegevoegde vacatures